-   HÄMEEN HELPPO NOSTO

Nostosäännöt


Isännän tai hänen edustajansa on oltava paikalla noston alettua näyttämässä aumapaikat (ellei aiemmin toimitetusta kartoista asia selviä) ja merkittävä kylvösaumat avauskohtiin 100 metrin välein. Vaihtoehtoisesti kylvössä jätettävä kylvämättömiä merkkihaukia päisteriville saavuttaessa n. 50 - 100 metrin välein.

Päisterivejä kylvettävä 35 -36 kpl. Riviväli 48 tai 50 cm. 6 rivin välein sauma saa olla leveämpikin mielellään. Nostokoneen kuljettaja voi tarvittaessa leventää päisteen riittäväksi nostotyölle poikittaisella nostolla.

Naatin talteen kerääjä varaa kuljetuskaluston paikalle jo valmiiksi. Nosto-kone ei odota, vaan nosto aloitetaan välittömästi koneen saavuttua tilalle. Nostokone ei odota vaunujen vaihtoa, vaan nosto jatkuu keskeytymättä. Naatinkerääjän kytkemiseen ja irroittamiseen kulunut aika veloitetaan erikseen.

Nostokoneen kuljettaja ilmoittaa noston alkamisesta noin vuorokautta ennen tilalle tuloa. Naatin talteenkeräyksessä jo muutamaa päivää aiemmin.
Konevastaava / noston suunnittelija voi päättää nostojärjestyksen muutoksista eri lohkojen ja tilojen kesken nostokauden aikana, mahdollisten sää tai muiden olosuhteiden pakosta. Hänellä on oikeus siirrellä koneiden toiminta-alueita alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen.

Yhtiöllä on mahdollisuus ottaa rahtiajoa nostokauden kuluessa nostoaikataulun viivästymättä. Nostojärjestyksestä johtuvia haittoja tasoitetaan useamman vuoden jaksolla.

Maakivet ja muut esteet, sekä lähteet ja upottavat alueet on merkittävä pimeässä havaittavalla merkillä, esim. heijastavalla aurauskepillä.
Isot pintakivet ehdottomasti kerättävä kelasilppurin rikkoutumisen estämiseksi.

Merkkaamattomuudesta johtuva koneen rikkoutuminen ja mahdolliset koneen nostokustannukset laskutetaan osakkaalta.

Viljelijä on velvollinen huolehtimaan, että nostokoneella on tilaa siirtyä lohkoille. Koneen mitat; leveys 3,3 metriä, korkeus 4 metriä, pituus 12 metriä ja paino 24 tonnia.

Pellonreunat raivattava puista ja pensaista. Vapaata tilaa ylöspäin 6 metriä.

Ennakkonostoa voidaan suorittaa, jos nostokoneen ajoreitti antaa siihen mahdollisuuden, kuitenkin niin että reittejä vaihdellaan vuosittain.
Jos tilalla ei vielä ole nostettua juurikasta omalla ajovuorolla, voi nostopäällikkö järjestellä kuljetuksia, jotta tehtaalle saadaan tarvittava raaka-aine.

Vuosittain on huolehdittava, ettei kukaan joudu kärsimään erityisesti tästä järjestelystä.

Kertanostomäärä on noin 10 ha ja pinta-alan mukaan nostokertoja voi tulla useampia, kuitenkin ajoreitin pituus voi vaikuttaa kertanostomäärään.
Nostokoneen kuljettajien ruoka- ja kahvitauoista OY sopii kuljettajien kanssa ja niissä noudatetaan yleisiä sopimuksia ja kuljettajat hoitavat ruokahuoltonsa itse.

Nostokoneeseen tilalta otettavan polttoaineen yhtiö hyvittää osakkaalle toi-mittamalla vastaavan määrän polttoainetta tilalle osakkaan seuraavan tilauksen yhteydessä.

Nostotyön turvallisuuden ja nostokoneen kuljettajien työrauhan takaamiseksi koneen ohjaamoon, eikä välittömään läheisyyteen sallita ylimääräisiä henkilöitä.


Siirtokustannuksia voidaan periä erityisen pitkillä matkoilla.
Osakkaat, jotka ovat suorittaneet hallituksen edellyttämät nostotyötä helpottavat toimenpiteet (mm. pyydettyjen asiapapereiden toimittaminen), saavat hyvityksen nostoveloituksessa.

Hämeen Helppo Nosto OY:n hallitus.

 
Sopimusviljelijöille  (käyttäjätunnuksella)
Autoilijoille  (käyttäjätunnuksella)

Ajankohtaista

 
Syksyn 2021 rahtinosto ennakkotilaushintaan!

 
 
 
Syksyn 2020 kampanja käynnistyi nostokoneen säätönostoilla Rengossa!

 
 
 
Syksyn juurikaskampanjan noston ennakkotilausaika käynnissä syyskuun puoliväliin asti!
Etukäteistilauksella varmistat noston haluamaasi aikaan edulliseen hintaan.

 
 
» Näytä kaikki
Copyright © 2018-2021 | Hämeen Helppo Nosto | Webbinen.net